Tak jak wspomniano w poprzednim artykule jeśli jesteśmy polskim rezydentem podatkowym mamy obowiązek rozliczać wszystkie nasze dochody z polskim urzędem skarbowym, również te osiągnięte pracując za granicą lub przez zagraniczne spółki w których jesteśmy udziałowcami

Przy pracy na etacie za granicą dochody rozlicza się w następujący sposób:

  1. Metoda wyłączenia z progresją – jesteśmy zobowiązani zgłosić dochód z pracy za granicą jednak dochody te nie są opodatkowane. Wliczają się one jednak do naszych dochodów i mają wpływ na wysokość należności przy opłacaniu podatku progresywnego.

Przykład: osiągnęliśmy w roku dochód pracując w Niemczech w wysokości 100 000 zł, natomiast w Polsce w wysokości 50 000 zł. Niemiecki dochód nie jest opodatkowany, ale ma wpływ na zwiększenie progu podatkowego.

Progi podatku dochodowe w Polsce:

I próg:
do 120 000 zł
12%*(podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
II próg:
ponad 120 000 zł
32%*nadwyżka ponad 120 000 zł + 10 800 zł
Progi podatkowe na rok 2023

W związku z tym zapłacimy podatek od 20 000 zł w wysokości 12% i podatek od 30 000 zł w wysokości 32%

  • Metoda proporcjonalnego odliczenia

Jesteśmy zobowiązani zgłosić dochód i opłacić odpowiedni podatek, jednak możemy odliczyć kwotę zapłaconą w innym kraju

Przykład: Osiągnęliśmy przychód w wysokości 100 000 zł z dywidend ze spółki z USA, jesteśmy zobowiązani zapłacić amerykański podatek w wysokości 15%.  Podatek kapitałowy w Polsce wynosi 19%, więc do opłacenia zostanie nam podatek w wysokości 4%

Wybór odpowiedniej metody zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z poszczególnymi krajami. Na przykład w umowie z Niemcami obowiązuje metoda a, z Holandią i USA obowiązuje b

Jak zmienić rezydencje podatkową

Zgodnie z definicją na stronie rządowej musisz :

  • Nie posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i
  • przebywać na terytorium Polski krócej niż 182 dni w roku podatkowym.

Drugi warunek jest zrozumiały i czytelny, natomiast jak definiujemy centrum interesów osobistych i gospodarczych?

Centrum interesów osobistych

Przede wszystkim oznacza to rodzinę: żonę, dzieci, rodziców, lokalizacja ogniska domowego również powiązania osobiste

Ośrodek interesów gospodarczych

To miejsce gdzie osiągamy większość naszego dochodu

Zmiana miejsca zamieszkania nie może być tymczasowa

Zgodnie z interpretacją przepisów przez sądy tymczasowy wyjazd w celach służbowych nie jest uznawany za zmianę rezydencji, zmiana miejsca zamieszkania musi być trwała

Przykład: polski podatnik został oddelegowany do pracy na 2 lata do Wielkiej Brytanii, nawet jeśli pojedzie tam z rodziną polski urząd skarbowy zakwestionuje zmianę rezydencji bo wyjazd jest tymczasowy

Co zrobić żeby nasza zmiana rezydencji podatkowej nie została zakwestionowana?

Zalecamy:

  • Wyjechać z mężem/żoną i dziećmi
  • Sprzedać/nie posiadać nieruchomości, samochodów i innego majątku nieruchomego w Polsce
  • Zamknąć wszystkie polskie konta bankowe i brokerskie
  • Zrezygnować z ubezpieczeń zdrowotnych
  • Jeśli jesteśmy członkami klubów, lokalnych społeczności, partii politycznych lub innych stowarzyszeń w Polsce to zalecane jest ich opuszczenie
  • Warto uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w kraju do którego się wyprowadziliśmy, okazanie go polskiego urzędowi skarbowemu nas uwiarygodni

Zmianę rezydencji podatkowej powinniśmy zgłosić mailowo, telefonicznie lub osobiście do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Możemy być poproszeni o okazanie certyfikatu rezydencji podatkowej nowego kraju lub dowodów zmiany miejsca zamieszkania.

Osoby przenoszące za granicę polski majątek powyżej 4 mln zł powinny pamiętać o exit tax wprowadzonym w 2019 roku, umówimy go w innym artykule

Funkcja komentarzy jest wyłączona.