Roczna opłata

$499.00

W cenie jest opłacenie rocznej opłaty stanowej w wysokości $300 i wysłanie odpowiedniej deklaracji, przedłużenie wirtualnego adresu o rok i przedłużenie agenta rejestracyjnego o rok. (Roczna opłata stanowa musi zostać opłacona do 1 czerwca, inaczej nałożona zostanie dodatkowa kara w wysokości $200. Należy ją wnieść od następnego roku, przykładowo jeśli działalność założono 01.02.2022, wtedy opłatę należy uiścić do 01.06.2023 za rok 2023).

United States dollar ($) - USD
  • United States dollar ($) - USD
  • Złoty polski (zł) - PLN

Kategoria: