Istnieje wiele korzyści zarejestrowania spółki LLC w Stanach Zjednoczonych, w stanach Delaware lub Wyoming. Główne te korzyści to między innymi:

 • przyjazne prawo gospodarcze,
 • specjalny sąd do spraw spółek (Chancery Court),
 • brak ujawniania członków spółki w publicznym rejestrze,
 • elastyczna struktura zarządzania,
 • brak wymogów kapitału zakładowego,
 • brak konieczności przeprowadzania rocznego sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy nie mamy zakładu na terenie USA
 • Międzynarodowe uznanie, dobra reputacja jurysdykcji amerykańskiej
 • Relatywnie niskie koszty utrzymania spółki
 • Brak podatku dochodowego i CIT do opłacenia w USA jeżeli nie prowadzimy w tym kraju działalności gospodarczej

Jednakże nie we wszystkich przypadkach otwarcie spółki LLC jest najkorzystniejszym rozwiązaniem

Kiedy nie warto otwierać spółki LLC?

Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym i twoja działalność jest zlokalizowana w Polsce to spółka amerykańska lub jakakolwiek inna zagraniczna spółka nie pomoże ci legalnie obniżyć w jakikolwiek sposób swoich należności podatkowych! Taka spółka musi wtedy płacić PIT i CIT oraz obowiązki polskiej księgowości i rocznego sprawozdania finansowego jakby była polską spółką z o.o. . Wychodzi wtedy na to, że masz spółkę z o.o. tyle że obciążoną dodatkowymi kosztami operacyjnymi w związku z tym, że ta spółka jest zarejestrowana w USA.

Kiedy warto otworzyć spółkę LLC?

– Zależy ci na anonimowości

Jeżeli prowadzisz działalność w Polsce i z jakichś powodów zależy ci na anonimowości to taka spółka może być korzystnym rozwiązaniem, co prawda nie uniemożliwi ci ona legalnego obniżenia należności podatkowych, ale umożliwi ukryć dane udziałowców spółki. Rejestr spółek w USA w stanach Delaware i Wyoming nie jest jawny tak jak polski KRS. W związku z tym nikt nie jest w stanie określić kto jest realnym beneficjentem i właścicielem spółki. Można na przykład założyć polską spółkę z o.o. której właścicielem jest amerykańska spółka LLC. W ten sposób dane właścicieli tej spółki polskiej nie są publicznie dostępne dla nikogo

– Nie jesteś polskim rezydentem podatkowym

Jeżeli mieszkasz w innym kraju niż w Polsce, w takim, gdzie nie ma lub nie płaci się podatków jak na przykład kraje Azji południowo-wschodniej jak Kambodża, Filipiny lub też kraje z zerową stawką podatku dochodowego jak Bahamy, Zjednoczone Emiraty Arabskie to taka spółka jest wygodnym wehikułem do prowadzenia biznesu. Jest lepszym i tańszym rozwiązaniem niż prowadzenie polskiej spółki z o.o. dlatego, że nie ma obowiązku prowadzenia księgowości i przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego, umożliwia szeroki zakres banków, pośredników finansowych czy bramek płatniczych do współpracy. USA LLC jest także lepszym rozwiązaniem niż prowadzenie spółki w kraju, gdzie jest się rezydentem zwłaszcza jeśli jest to kraj mało rozwinięty. W ten sposób legalnie nie trzeba płacić podatku

– Planujesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie USA

W niektórych przypadkach prowadzenie takiej działalności jest możliwe poprzez polską spółkę z o.o., lecz często konieczne jest otwarcie amerykańskiej spółki LLC.

 • Wielu amerykańskich kontrahentów nie jest zainteresowanych podpisywaniem umów z nieamerykańskimi firmami.
 • Sprzedaż na Amazon FBA również nie jest możliwa przez polską spółkę.
 • Zatrudnienie pracowników na terenie USA przez polski podmiot nie jest możliwe

Zalecamy otwarcie spółki zależnej LLC zamiast oddziału spółki polskiej w USA. Otwarcie oddziału zagranicznej spółki w Stanach Zjednoczonych to długi, skomplikowany i kosztowny proces w porównaniu z otwarciem spółki LLC.

Funkcja komentarzy jest wyłączona.