ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) to amerykański identyfikacyjny numer podatkowy dla osób fizycznych, jest to zamiennik numeru SSN (Social security number) przeznaczony dla osób, które nie są uprawnione do ubiegania się o SSN. Są to zazwyczaj obcokrajowcy, którzy pracują na terenie USA lub mają tam inwestycje i zagraniczni studenci uczący się na amerykańskich uczelniach. Nie można jednocześnie posiadać numeru ITIN i SSN.

Kiedy numer podatkowy ITIN jest potrzebny?

Numer ITIN jest niezbędny do składania deklaracji podatkowych dla amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS). Po za tym numer ten może być wymagany przy otwieraniu rachunku firmowego jak i prywatnego w tradycyjnym banku na terenie USA. Może być też wymagany przez amerykańskie bramki płatności lub pośredników. Zalecamy złożenie wniosku o numer ITIN wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie USA.

Jak uzyskać numer podatkowy ITIN?

Zgodnie z procedurami osoba niebędąca rezydentem lub obywatelem USA powinna wysłać swój wniosek W-7 pocztą a do niego załączyć oryginał paszportu, który zostanie odesłany po weryfikacji wniosku. To rozwiązanie jest bardzo niewygodne i istnieje ryzyko utraty paszportu. Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług amerykańskiego biura księgowego lub kancelarii prawnej posiadającej status “Certified Acceptance Agent”. Możemy wtedy przesłać takiej firmie skan naszego paszportu i ona poświadczy jego autentyczność przed IRSem, dzięki czemu nie trzeba wysyłać fizycznie paszportu. Relatywnie niewielu firmom udało się uzyskać status Certified Acceptance Agent dlatego złożenie wniosku W-7 z pomocą takiej firmy jest zwykle dosyć kosztowne, na pewno droższe od wniosku o numer podatkowy EIN. Firma DelawareUp współpracuje z amerykańskim Certified Acceptance Agent i jest w stanie pomóc w uzyskaniu numeru ITIN

Dokumenty potrzebne do uzyskania numeru ITIN

Aby uzyskać numer ITIN potrzebne będzie

  • Wypełniony wniosek W-7
  • Skan paszportu (musi to być paszport, inny dokument tożsamości jak na przykład dowód osobisty nie zostanie zaakceptowany)

W ciągu około 30 dni od złożenia wniosku IRS prześle list z numerem ITIN do naszego amerykańskiego agenta, my przekażemy skan tego numeru do Państwa

Kiedy nie trzeba ubiegać się o numer ITIN? 

W przypadku gdy ktoś nie planuje otwierać konta w tradycyjnym amerykańskim banku jak Bank of America i nie ma planuje składać indywidualnych deklaracji podatkowych do IRS wtedy numer ITIN nie jest potrzebny i nie zalecamy ubiegania się o niego w związku z wysokim kosztem tej czynności

Jak długo ważny jest numer ITIN?

Jeżeli numer nie był wykorzystywany do składania jakichkolwiek deklaracji dla IRS przez 3 lata z rzędu to wtedy traci on ważność. Jeśli był wykorzystywany to okres ważności wynosi 5 lat. Aby wznowić numer należy złożyć odpowiedni formularz podatkowy do IRS.

Funkcja komentarzy jest wyłączona.