Wstęp

Od 1 stycznia 2024 wszyscy właściciele amerykańskich spółek są zobowiązani do składania deklaracji do U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) na temat struktury udziałowców spółek i danych osób fizycznych. Jak tłumaczy urząd celem tej regulacji jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i uchylaniu się od opodatkowania.

Czym jest beneficjent rzeczywisty spółki

Beneficjenci rzeczywiści to osoby fizyczne sprawujące faktyczną kontrolę nad spółką, mogą być oni ukryci za złożonymi strukturami własnościowymi takimi jak trusty, fundacje czy inne osoby prawne. 

Przykład: jeśli właścicielem spółki LLC jest polska spółka z o.o. to beneficjentem rzeczywistym tej spółki LLC są właściciele tej polskiej spółki z o.o.

Jakie są terminy zgłoszeń BOI?

 • Istniejące firmy: Spółki zarejestrowane w USA przed 1 stycznia 2024 r. mają czas by złożyć wniosek do 1 stycznia 2025 r.
 • Nowo utworzone firmy: Spółki zarejestrowane w USA po 1 stycznia 2024 r. m. mają 90 dni kalendarzowych na złożenie wniosku od faktycznego dnia otrzymania dokumentów rejestracyjnych spółki.

Jakie informacje podlegają zgłoszeniu do FinCen?

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Należy załączyć zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości takiego jak paszport lub dowód osobisty

Ważne informacje na temat raportowania beneficjentów rzeczywistych

 • Deklaracji BOI nie składa się każdego roku, wystarczy to zrobić raz, ale w przypadku zmiany struktury udziałowców trzeba dokonać korekty udziałowców
 • W celu zgłoszenia BOI konieczny jest aby spółka posiadała numer EIN
 • Jeśli twój podmiot nie jest aktywny i nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej to nie ma obowiązku składania tej deklaracji
 • Obowiązkowi zgłoszenia podlegają tak samo amerykański obywatele jak i obywatele innych państw
 • Brak zgłoszenia w terminie może się wiązać z karą pieniężną od $500 do $10 000
 • Nasze dane zgłaszane w ramach BOI nie są publicznie dostępne, są przechowywane przez amerykańskie urzędy w celu przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i uchylaniu się od opodatkowania

Jak wygląda zgłoszenie BOI we współpracy z DelawareUp

Złożenie deklaracji jest wliczone w cenę rejestracji spółki. Nie musisz przesyłać nam swoich dokumentów ani dokładnych danych, poprosimy o przesłanie formularzu na rządowej stronie i w ten sposób przydzielony zostanie numer FinCen ID i wystarczy nam podać jedynie ten numer i adres i następnie my złożymy wniosek w imieniu klienta. 

Kto zgodnie z amerykańską ustawą o przejrzystości korporacyjnej może uzyskać dostęp do zgłaszanej przez nas informacji o beneficjentach rzeczywistych?

FinCEN umożliwi amerykańskim urzędnikom federalnym, stanowym, lokalnym i plemiennym, a także niektórym urzędnikom zagranicznym, którzy złożą wniosek za pośrednictwem agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, uzyskanie informacji o beneficjentach rzeczywistych na potrzeby autoryzowanych działań związanych z bezpieczeństwem narodowym, wywiadem i egzekwowaniem prawa. Instytucje finansowe będą miały w pewnych okolicznościach dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych za zgodą spółki sporządzającej sprawozdanie. Organy regulacyjne tych instytucji finansowych będą również miały dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, gdy sprawują nadzór nad instytucjami finansowymi.

FinCEN opublikował zasadę, która będzie regulować dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich ochronę. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgłaszane FinCEN będą przechowywane w bezpiecznej, niepublicznej bazie danych przy użyciu rygorystycznych metod i kontroli bezpieczeństwa informacji zwykle stosowanych w Federalnym rząd do ochrony jawnych, ale wrażliwych systemów informatycznych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. FinCEN będzie ściśle współpracować z osobami uprawnionymi do dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych, aby upewnić się, że rozumieją swoje role i obowiązki w zakresie wykorzystywania zgłaszanych informacji wyłącznie do autoryzowanych celów i postępowania w sposób chroniący ich bezpieczeństwo i poufność.

Istnieją branże zwolnione z obowiązku zgłaszania tej deklaracji, są to:

 1. Podmiot, który nie prowadzi aktywnie działalności gospodarczej
 2. Organ rządowy
 3. Banku
 4. Bank spółdzielczy
 5. Holding będący instytucją depozytową
 6. Działalność związana z usługami pieniężnymi
 7. Makler lub dealer papierów wartościowych
 8. Agencja giełdy lub rozliczeń papierów wartościowych
 9. Inny podmiot zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie
 10. Firma inwestycyjna lub doradca inwestycyjny
 11. Doradca funduszy venture capital
 12. Firma ubezpieczeniowa
 13. Producent ubezpieczeń posiadający licencję państwową
 14. Ustawa o giełdach towarowych podmiot zarejestrowany
 15. Biuro rachunkowe
 16. Użyteczność publiczna
 17. Użyteczność rynku finansowego
 18. Wspólny instrument inwestycyjny
 19. Podmiot zwolniony z podatku
 20. Podmiot pomagający podmiotowi zwolnionemu z podatku
 21. Duża firma operacyjna

Funkcja komentarzy jest wyłączona.