Tak jak wspomnieliśmy, nie jest wymagane przesłanie dokumentów tożsamości udziałowców spółki do nas, jednak z pewnością będzie wymagane przesłanie ich do banku. 

Otwarcie konta bankowego w banku internetowym takim jak Wise lub Mercury jest proste i bezproblemowe, jednak wymagany jest numer podatkowy EIN, numer ten jest właściwie konieczny w celu otwarcia firmowego konta

Dokumentacja i wymagania prawne

Warto pamiętać o wszystkim wymogach prawno-podatkowych. Przykładowo w stanie Delaware wymagane jest wniesienie rocznej opłaty, tzw. Franchise tax w wysokości 300 USD. Termin tej opłaty to 1 czerwca następnego roku od roku otwarcia działalności. 

W stanie Wyoming należy złożyć roczny raport finansowy ze wszystkimi aktywami posiadanymi przez spółkę i dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 62 USD. Termin tego obowiązku to 1 dzień miesiąca rok po założeniu działalności, czyli jeśli założono ją 15 maja 2023 to terminem raportu i opłaty będzie 1 maja 2024.

Zrozumienie amerykańskiego rynku biznesowego

Amerykański rynek biznesowy jest największy rynkiem na świecie z wysokim poziomem globalnej integracji co oznacza, że firmy, które rozpoczęły swoją działalność w USA często rozszerzają ją na inne kraje, do Ameryki Południej, Europy lub nawet na cały świat.

Należy jednak pamiętać o intensywnej konkurencji, zwykle rywalizować będzie trzeba nie tylko z krajowymi firmami, ale też międzynarodowymi, a globalizacja spowodowała, że wiele z nich może zatrudniać zdalnie tanich pracowników z krajów takie jak Indie lub Pakistan.

Rynek znany jest z ogromnej innowacyjności jak i łatwego dostępu do finansowania, należy jednak pamiętać że dla osoby nie będącej amerykańskim obywatelem ubieganie się o finansowanie spółki będzie dużo trudniejsze. 

Potencjał jest ogromny, jednak należy wykazać się dużą pomysłowością, pracowitością i innowacyjnością aby wyróżnić się na tle intensywnej konkurencji.

Kluczowe wyzwania i jak sobie z nimi radzić

Na pewno jednym z wyzwań są skomplikowane przepisy podatkowe – istnieją podatki federalne, stanowe i municypalne. Przykładowo przy sprzedaży w wielu stanach należy opłacić sales tax (odpowiednik VAT) odpowiedni dla stanu gdzie dokonywana jest transakcja. W związku z tym zachęcamy do współpracy z DelawareUp – razem z naszym partnerskim biurem księgowym w USA chętnie pomożemy we wszystkim trudnościach

Założenie firmy w USA: Aspekty finansowe i podatkowe

W sytuacji gdy firma nie posiada zakładu na terenie USA to nie ma konieczności opłacania podatku dochodowego w USA, należy jednak pamiętać, że konieczne jest opłacanie tego podatku w Polsce.

Zakład to inaczej stałe miejsce prowadzenia działalności, takie jak fabryka, sklep, biuro, kopalnia. Zakładem nie jest zwykle magazyn

Planowanie finansowe dla nowych firm

Niestety – ubieganie się o pożyczkę jako spółka LLC dla kompletnie nowej firmy gdzie udziałowcami są osoby niebędące amerykańskimi obywatelami lub nawet rezydentami będzie bardzo trudne, choć na dalszym etapie prowadzenia działalności nie powinno być z tym dużego problemu. Warto dodać, że fundusze inwestycyjne typu VC preferują formę podatkową Corporation.

Przewodnik po systemie podatkowym w USA

 1. Podatek Dochodowy Federalny:
  • Głównym źródłem dochodów federalnych jest podatek dochodowy. Jest to progresywny podatek, co oznacza, że stawki podatkowe rosną wraz z dochodem. W 2022 roku stawki wynoszą od 10% do 37% dla osób fizycznych.
 2. Podatek Dochodowy Stanowy:
  • Wiele stanów również pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawki i zasady obliczania podatku różnią się w zależności od stanu. Kilka stanów nie pobiera podatku dochodowego.
 3. Podatek od Sprzedaży:
  • Podatek od sprzedaży jest pobierany przez poszczególne stany na zakupiony towar i często obejmuje dobra konsumpcyjne. Stawki i zasady różnią się w zależności od stanu.
 4. Podatek Korporacyjny:
  • Podatek korporacyjny dotyczy firm i przedsiębiorstw. Stawki podatku korporacyjnego są również progresywne, ale w 2022 roku wynoszą one od 15% do 21%.
 5. Podatek Nieruchomości:
  • Podatek od nieruchomości jest pobierany przez władze lokalne (hrabstwa, miasta) i oparty jest na wartości nieruchomości. Stawki i zasady różnią się w zależności od lokalizacji.
 6. Podatek Dziedziczenia i Darowizn:
  • Podatek dziedziczenia dotyczy spadków majątku po śmierci osoby, natomiast podatek darowizn obejmuje przekazywanie majątku w trakcie życia. Stawki podatkowe zależą od wielkości spadku lub darowizny.
 7. Podatek Socjalny i Medicare:
  • Pracownicy i pracodawcy płacą podatek społeczny i składki na Medicare, które finansują programy emerytalne, opieki zdrowotnej dla osób starszych i niektóre inne świadczenia społeczne.

Funkcja komentarzy jest wyłączona.