Opłaty programów CBI

Antigua i Barbuda- US$100,000, $200,000 od 1 lipca 2024

Dominica – US$100,000,  $200,000 od 1 lipca 2024

Grenada – US$150,000, $200,000 od 1 lipca 2024

Malta – €600,000

St Lucia – US$100,000

St Kitts – US$250,000

Turkey – US$400,000

Vanuatu – US$130,000.

Wstęp

 • Antigua i Barbuda to małe wyspiarskie państwo położone na morzu karaibskim w Ameryce środkowej
 • Liczba mieszkańców: 101,500
 • Język: angielski, kreolski z Antigui
 • Gospodarka: turystyczna, 60% PKB państwa pochodzi z turystyki
 • Waluta: Dolar wschodniokaraibski (kurs tej waluty jest powiązany z dolarem amerykańskim)
 • Podróże: częste bezpośrednie loty do Miami, lot trwa 3h 30m, stamtąd możliwe przesiadki do wielu innych miejsc,  bezpośrednie loty do Londynu, czas trwania lotu to 8h.

Obywatelstwo – korzyści

 • Czas oczekiwania na obywatelstwo po złożeniu wniosku: 3-6 miesięcy
 • Obywatelstwo Antigua i Barbuda umożliwia ruch bezwizowy między innymi do krajów strefy Schengen, Rosji, Hong Kongu. Szczegółowo jest to przedstawione na mapie poniżej:
 • Kolor zielony – kraje z ruchem bezwizowym
 • Kolor niebieski – visa on arrival – przyznawana automatycznie przy przyjeździe
 • Kolor czerwony – potrzebna wiza
 • Antigua i Barbuda jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów co uprawnia obywateli do określonych przywilejów w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich

Wymagania

 1. Wnioskodawca nie może mieć odmówionego wniosku o wizę w krajach, z którymi Antigua i Barbuda ma ruch bezwizowy.
 2. Wnioskodawca musi być niekarany i nie narażać na ryzyko bezpieczeństwa narodowego lub reputacji państwa

Są możliwe 4 opcje, aby uzyskać obywatelstwo:

– Wpłata na Narodowy Fundusz Rozwoju w minimalnej bezzwrotnej wysokości 100 000 USD dla rodziny składającej się z maksymalnie czterech członków lub 125 000 USD dla rodziny składającej się z pięciu lub więcej członków

– Składka na rzecz Uniwersytetu Indii Zachodnich  w wysokości 150 000 USD dla sześcioosobowej rodziny (i 15 000 USD dla każdego kolejnego członka rodziny)

– Zakup nieruchomości o minimalnej wartości 200 000 USD z zatwierdzonego rządowego projektu. (ceny nieruchomości w tych projektach są zwykle mocno zawyżone).  Możliwy jest też wspólny zakup nieruchomości z innymi inwestorami, minimalna inwestycja każdego wnioskodawcy to 200 000 USD. Nieruchomość nie może zostać sprzedana w ciągu pięciu lat od zakupu

– Bezpośredni zakup kwalifikującego się przedsiębiorstwa za minimalną kwotę 1,5 mln USD jako osoba fizyczna. Alternatywnie, wspólny zakup, w którym każda osoba każda osoba wnosi wkład w wysokości co najmniej 400 000 USD, łączna wartość przedsiębiorstwa musi wynosić co najmniej 5 mln USD

My sugerujemy zwykle pierwszą opcje. Uwaga, od 1 lipca 2024 wymagany wkład wzrośnie z 100 000 USD do 200 000 USD

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, współpracujemy z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie CBI

Funkcja komentarzy jest wyłączona.