W zagmatwanej sieci przepisów podatkowych czasami najprostsze pytania prowadzą do najbardziej zawiłych odpowiedzi. Tak jest w przypadku pytania o obowiązek podatku VAT dla amerykańskiej spółki LLC, która sprzedaje na polskiej platformie handlowej Allegro. Na pierwszy rzut oka brak podatku VAT w Delaware wydaje się być krokiem w kierunku uniknięcia tego rodzaju opodatkowania. Jednakże, czy rzeczywiście tak jest?

Czym jest spółka LLC?

Spółka LLC, czyli Limited Liability Company, to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, charakteryzująca się elastycznością i korzyściami podatkowymi. Jest to rodzaj struktury prawnej, która łączy cechy korporacji i spółki osobowej, zapewniając właścicielom ograniczoną odpowiedzialność za długi i zobowiązania firmy, podobnie jak w korporacji, jednocześnie zachowując prostotę struktury i elastyczność działania, typowe dla spółki osobowej. 

W spółce LLC, właściciele, zwani członkami, mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i inne firmy, a struktura zarządzania oraz podział zysków i strat może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb i preferencji właścicieli. Spółki LLC cieszą się popularnością ze względu na swoją prostotę zakładania i prowadzenia, a także korzyści podatkowe, co sprawia, że są atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców poszukujących elastycznej i efektywnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Czy w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje podatek VAT?

W Stanach Zjednoczonych nie ma bezpośredniego odpowiednika podatku od wartości dodanej (VAT), jakiego zwykliśmy używać w krajach europejskich. Zamiast tego, funkcję podatku konsumpcyjnego pełnią różnorodne lokalne podatki od sprzedaży, znane jako sales tax.

Podatek sales tax jest podatkiem pobieranym na poziomie stanów, hrabstw, miast lub innych jednostek administracyjnych i nakładanym na sprzedaż towarów i usług na danym obszarze. Stawki podatkowe mogą się różnić w zależności od lokalizacji, co oznacza, że mogą być różne w różnych stanach, hrabstwach czy nawet miastach.

Jedną z głównych cech podatku sales tax jest to, że jest on bezpośrednio naliczany na cenę towarów lub usług, które kupujemy. W odróżnieniu od VAT, który jest zazwyczaj uwzględniany w cenie towaru na etapie produkcji i sprzedaży, sales tax jest dodawany do ceny na kasie, gdy dokonujemy zakupu. Jest to więc forma podatku pośredniego, którą konsument płaci przy zakupie produktu.

W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele różnych regulacji dotyczących podatku sales tax, co sprawia, że może być on dość skomplikowany dla osób spoza USA. Różnice w stawkach podatkowych oraz złożoność przepisów mogą sprawić, że zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, muszą być świadomi tych różnic i dostosować się do nich w swojej działalności i codziennych zakupach.

Czy amerykańska spółka LLC sprzedająca w Polsce musi płacić podatek VAT?

Czy to oznacza, że spółki LLC sprzedające towary w Polsce nie muszą płacić VAT-u? To pytanie stawiane jest często, szczególnie w kontekście transgranicznych działań biznesowych. Odpowiedź zależy od kilku czynników, w tym od miejsca, gdzie znajdują się klienci kupujący produkty.

Jeżeli konsumentami są polscy obywatele mieszkający na terenie RP, spółka może być zobowiązana do opłacania polskiego podatku VAT. Istnieje zasada, że skala podatku jest ustalana na podstawie miejsca, gdzie przebywa kupujący, a nie sprzedający.

Polskie prawo podatkowe nakłada obowiązek podatku VAT na sprzedaż towarów na terytorium Polski. Z tego powodu, jeśli spółka LLC sprzedaje produkty polskim klientom, podlega polskiemu systemowi podatkowemu i może być zobowiązana do rejestracji w Polsce oraz płacenia VAT od sprzedaży dokonanej na terytorium Polski.

Warto zaznaczyć, że kwestie podatkowe w międzynarodowym handlu mogą być skomplikowane, a wiele zależy od konkretnej sytuacji i szczegółów transakcji. Dlatego też zawsze zaleca się skonsultowanie się z ekspertem podatkowym, który może udzielić odpowiednich porad i pomóc w prawidłowym rozliczeniu podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A jak wygląda kwestia podatku dochodowego?

Amerykańska spółka LLC, podobnie jak inne podmioty zagraniczne, ma zobowiązania podatkowe zależne od jurysdykcji, w której prowadzi działalność oraz od statusu jej właścicieli. W przypadku USA spółka LLC nie musi płacić podatku dochodowego w kraju, w którym nie swojego zakładu. Sytuacja zmienia się, gdy w grę wchodzą polscy rezydenci podatkowi jako właściciele spółki.

W Polsce spółka LLC będzie miała obowiązek płacenia podatku dochodowego, jeśli jej właścicielami są polscy rezydenci podatkowi. Polskie prawo podatkowe nakłada takie zobowiązania w przypadku, gdy dochody są generowane przez polskich rezydentów. Dlatego, jeśli polscy obywatele są właścicielami spółki LLC, ta spółka będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Wniosek jest zrozumiały. Decydując się na prowadzenie działalności biznesowej poprzez amerykańską spółkę LLC, ważne jest zrozumienie i przestrzeganie zasad podatkowych obowiązujących zarówno w USA, jak i w innych krajach, w tym w Polsce, szczególnie jeśli polscy rezydenci uczestniczą w jej własności lub działalności.

Funkcja komentarzy jest wyłączona.